Lidt om vores holdning til sammenlægning

Svar på læserbrev i Fanø posten og Fanø Ugeblad fra 5 bekymrede borgere.

I Enhedslisten Fanø er vi principielt imod en kommunesammenlægning. Denne debat er til denne valgkamp hypotetisk og beror på hvad nu hvis de to kommuner var sammenlagt. Vi vil i Enhedslisten hellere debattere hvordan vi løser de nævnte udfordringer lokalt i vores egen kommune og komme med bud på en politik i samhørighed med den lokale befolkning og lokale politikere. Debatten om kommunesammenlægning vækker helt rigtigt stærker følelser blandt Fanøs borgere, og netop derfor bør debatten fokuseres på hvordan vi får løst vores lokale udfordringer og ikke om hvordan udfordringerne ville kunne løses som en del af Esbjerg kommune. Der hersker helt sikkert også stærke følelser og bud på politiske løsninger i forhold til vores lokale udfordringer og de følelser og interesser må alt andet lige være stærkere på Fanø, end følelserne og interessen eller mangel på samme for ikke lokale Esbjerg politikere til at løse Fanøs udfordringer.

Ja, der er selvfølgelig problemer ved at være en lille kommune. Men der er også fordele. Og Fanø har ved en folkeafstemning besluttet at ville være selvstændig. Dette accepterer EL. Og det vil EL arbejde for at få noget rigtig godt ud af