Læserbrev i Fanø Ugeblad den 7.oktober

Følgende læserbrev var I Fanø Ugeblad den 7.oktober:

Det som ikke bliver sagt om budgettet for 2022.

I sidste udgave af Fanø Ugeblad var der en artikel om Fanøs budget for 2022. Det var indgået af en samlet kommunalbestyrelse. Der er dog nogle tal, som ikke rigtig kommer frem.

Børne og ungeområdet

Det er godt, at man vil gøre noget for de unge, og man har i 2021 brugt penge på køb af et ungehus. Derfor undrer det os, at man reducerer skolefritidsområdet med 175.000 kroner. I udtalelsen fra budgetforliget, så skriver man ikke det ikke får betydelige konsekvenser for børnene. Men renovering af ungehuset skal findes i det eksisterende budget, og det koster normalt ekstra penge, at starte noget nyt op, så hvordan kan man ikke kalde det en velfærdsforringelse?

Ældreområdet

Vi bemærker også, at man har afsat en 1 mill. kroner til at tiltrække mere personale og fastholde personale. Det giver mening, da det er bekymrende så meget, der bruges til vikarpersonale. Det er ikke god brug af velfærdskronerne. Det skaber ikke tryghed, når borgerne hele tiden møder nyt personale. Men det undrer, at man vil finde halvdelen af pengene i effektivisering i opgaveløsning.

Der er intet galt i at kigge på sit budget i den enkelte afdeling, og se på om pengene bliver brugt fornuftigt. Problemet bliver, når man siger til personalet at de penge, som spares, bliver brugt til kampagner og reklame for at arbejde på Fanøs plejehjem. Det skaber ikke bedre arbejdsklima.

Anlægsområdet

Det er ikke særlig miljø og klimavenligt, at man vil anlægge en p-plads i Sønderho, og over de næste 3 år bruge 900 tusinde kroner. Gratis busdrift er godt, men det er ikke et grønt tiltag i sig selv. Måske skulle man gå efter en længere udfasning af billetprisen, og i stedet kigge på køreplanen, så borgerne også benytter bussen lidt mere.

 

Effektivisering

I budgetforliget står der også, at man vil arbejde for at gøre tingene klogere og smartere, og man anser det for realistisk at kunne effektivisere for 500.000 kroner. Det lyder som om man har gravet New public management frem for skuffen. Sporene skræmmer for fortiden omkring dette begreb, og friskt oversat betyder det dog, at folk skal i Fanø kommune skal løse tingene hurtigere på kortere tid.

Man vil gerne have tilflyttere til øen, da de er med til at sikre en fortsat god økonomi for Fanø, men for Enhedslisten så er mere velfærd og flere penge til de områder, som er vigtige for børnefamilier, nemlig gode normeringer i daginstitutioner og flere midler til skolen. I stedet vælger en samlet kommunalbestyrelse at bruge 500.000 kroner på en reklamekampagne for salg af byggegrunde.

 

Lasse Harder Schousboe

Spidskandidat for Enhedslisten på Fanø